Over HEFFAC

heffac banner.png

HEFFAC staat voor Historical European Fighting & Fencing Arts Coalition;
oftewel de coalitie voor historische Europese scherm- en gevechtskunsten.

HEFFAC is een non-profit platform voor de historische Europese krijgskunsten in de Lage Landen. Deze coalitie bestaat uit Nederlandse en Vlaamse organisaties (clubs, scholen, e.d.) die de historische Europese krijgskunsten onderzoeken en beoefenen. Doelen van deze coalitie zijn onder meer het bevorderen van de kennis en kwaliteit van H.E.M.A. in de Lage Landen, het bekender maken van deze martial arts, en het bieden van een platform voor internationale samenwerking tussen Nederlandse en Belgische organisaties, in een vriendelijke, vrije sfeer.

Het jaarlijkse HEFFAC-evenement biedt de HEFFAC-leden de kans elkaar telkens op een andere locatie te treffen voor sportieve krachtmetingen, kennisdeling, en gezelligheid.
Dit jaar wordt HEFFAC 2016 in Groningen gehouden.

Meer informatie over HEFFAC en de organisaties die er bij aangesloten zijn, is uiteraard te vinden op de HEFFAC-Website

 

 

— HEFFAC 2016 —