Lezingen

Kennisdeling kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Daarom staat de zondagochtend in het teken van lezingen.
Met dit jaar een nieuwe vorm, voor HEFFAC: de H.E.M.A. RelaTED-Talks.

Een assortiment sprekers komt aan het woord; elk met hun eigen invalshoek die verband houdt met het overkoepelende onderwerp.
“H.E.M.A.: The Next Level” het is thema waarover diverse bekende en minder bekende sprekers elk 6 minuten het woord voeren.

Grijp een kop koffie, ga er goed voor zitten, en doe je tegoed aan de verzamelde kennis en kunde!

— HEFFAC 2016 —