Toernooiregels

Introductie

Hieronder staan de regels van het HEFFAC Toernooi 2016.
Deze regelset is ontwikkeld met het doel simpel, veilig en eerlijk te zijn voor alle deelnemers. Deze regelset is zodanig opgezet dat het fouten afstraft en kwalitatief goed vechten beloont.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de regels voor het HEFFAC Toernooi 2016, de uitgebreidere, officiële regelset is te downloaden via deze link:
HEFFAC16-Regelset Officieel v0.9

Deze regelset is voor de Waster-klasse en de Staal-klasse gelijk, behoudens één punt, welke hieronder zal worden aangegeven.

Klassering

Een belangrijk onderdeel van zwaardvechten (misschien wel hét belangrijkste onderdeel van zwaardvechten) is zorgen dat je niet geraakt wordt. De manier waarop het klassement wordt bijgehouden reflecteert dit. De positie van een vechter in zijn of haar poule wordt besloten aan de hand van het totaal aantal punten dat tégen die vechter is gescoord.
(Voorbeeld: Vechter X heeft vier gevechten voltooid, met de scores van 10-0, 10-4, 0-9 en 5-3, zonder Double Hits te maken. Dan wordt zijn of haar positie in de poule in eerste instantie bepaald door het feit dat hij of zij een totaal van 16 tegenpunten heeft geleden.)

In het geval dat twee vechters na voltooiing van hun poule een gelijk aantal tegenpunten hebben, wordt in eerste instantie gekeken naar het aantal Double Hits dat de beide vechters hebben opgelopen (de vechter met het laagste aantal krijgt het voordeel). Is dat ook gelijk, wordt er gekeken naar onderling resultaat, en als zelfs dat geen uitkomst biedt geeft het aantal verdiende punten de uitkomst.

De twee beste vechters uit een poule gaan door naar de tweede fase van het toernooi.
De tweede fase bestaat uit een kortere poulefase. De beste vechter van elke poule gaat hierna door naar de knock-out fase van het toernooi.

Scoring

Dit toernooi kent een aan trefvlakken en specifieke acties gekoppelde, gewogen puntentelling. De standaard manieren om punten te verdien zijn de volgende.

Een reglementaire aanval met het blad van het wapen.
Een hauw, steek, of snede naar een toegestaan trefvlak, met het juiste deel van het blad (snijkant of punt.)
Hierbij worden de trefvlakken als volgt gewaardeerd:
Hoofd: 4 punten. (Hoofd; zijkanten, bovenzijde en voorzijde van het masker, plus voorzijde en zijkanten van de hals.)
Torso: 3 punten. (Torso; romp, plus bovenarm tot de elleboog, plus bovenbeen tot de knie.)
Ledemaat: 2 punten. (Ledemaat; onderarm vanaf de elleboog, plus de handen, en onderbeen vanaf de knie, plus de voeten.)

In het geval van twijfel aangaande het getroffen vlak is het de jury toegestaan punten toe te kennen voor de laagste van twee opties, teneinde eventuele benadeling van een vechter zo gering mogelijk te houden.

Een reglementaire aanval met de pommel.
Een succesvolle pommelstoot naar het masker levert 3 punten op.
Pommelstoten naar andere legale trefvlakken zijn toegestaan in het gevecht, mits met controle uitgevoerd, maar leveren géén punten op.
Ongecontroleerde pommelstoten kunnen een waarschuwing of diskwalificatie opleveren.

Een worsteling eindigend in dominante positie.
Een worsteltechniek, al dan niet met behulp van het wapen, wordt gewaardeerd met 4 punten, mits deze in dominante positie wordt beëindigd.

Een dominante positie is gedefinieerd als:
Met wapen; dreigen te steken, snijden, hauwen of pommelen, na een worsteling.

Zonder wapen; een dominante positie te hebben na een worsteling in de vorm van een houdgreep, óf een mount waar vanuit gedreigd kan worden een serie vuistslagen naar het hoofd te kunnen maken.

Afkloppen door een vechter op vloer, of tegenstander geldt als automatisch dominantiepunt voor de tegenstander.

Let op: een worsteling zonder dominante afloop scoort geen punten.
Let op: een dreiging houdt in dat de aanval niet doorgezet wordt. Het doorzetten van dergelijke aanvallen lijdt tot een waarschuwing, of diskwalificatie.

In het Waster-toernooi is het mogelijk aan te geven niet te willen worstelen. Dit kan vóór aanvang van het toernooi worden gemeld, en wordt tijdens de gevechten zichtbaar gemaakt door het dragen van een witte band om de arm.
Worstelen of Ringen wordt hier gedefinieerd als ‘worpen en andere takedowns’. Percussieve technieken als stoten en trappen blijven legaal. Zie ook het kopje ‘Puntloze aanvallen’.
Indien er tijdens het toernooi een blessure opgelopen wordt, die het beduidend onverstandig maakt te worstelen, kan ook op dat moment een niet-worstelen band worden aangevraagd.
In het geval van een blessure stelt de vechter uiteraard zelf de tegenstanders hiervan op de hoogte.

Special Points

Verdere situaties waarin punten kunnen worden toegekend zijn de volgende.

Afterblow
Een afterblow is een slag die ingezet wordt door een zojuist getroffen vechter. Wanneer deze binnen één tempo na de eerste treffer valt wordt aan deze afterblow, ongeacht het (legale) trefvlak 2 punten toegekend.
Ook een worsteling, eindigend in dominantie, kan als afterblow tellen, mits op tijd ingezet en afgemaakt.

Double Hit
Een Double Hit is een instantie waarin beide vechters elkaar in hetzelfde tempo raken.
Deze Double Hit wordt tijdens het gevecht niet meegerekend, maar ná het gevecht toegevoegd aan de scores, met een waarde van 4 strafpunten per Double Hit.
De eerste Double Hit wordt hierbij vergeven; vanaf de tweede Double Hit worden er strafpunten toegekend.

Double Target
Wanneer er door één vechter in één tempo twee trefvlakken wordt geraakt, worden punten toegekend voor het hoogst gewaardeerde trefvlak.
(Voorbeeld: Rood raak Blauw op handen en hoofd, met één slag, Rood krijgt 4 punten.)

Set-Up Strike
Wanneer een vechter een tweetal slagen doet landen op zijn tegenstander zonder zelf geraakt te worden, wordt er 1 punt opgeteld bij het hoogst scorende target.
(Voorbeeld, Rood maakt een Krumhaw naar de handen, snel gevolgd door een slag naar het masker. Rood krijgt 5 punten.)

Gayszlen (Geisler)
Aan Gayszlen wordt ongeacht het trefvlak 1 punt toegekend. (Steken met één hand aan het wapen wordt echter wel gewaardeerd met volle punten.)

Puntloze aanvallen

Aanvallen die toegestaan zijn maar geen punten opleveren zijn:
– Percussieve technieken als vuiststoten, trappen, knietjes en ellebogen.
– Hauwen en steken met het plat van het wapen.
Gecontroleerde pommelstoten naar het lichaam.

Illegale handelingen en trefvlakken.

Trefvlakken die nimmer geraakt mogen worden zijn:
– Achterhoofd
– Nek
– Ruggenwervel

Tevens kan het bewust of onbewust toekeren van een verboden trefvlak een waarschuwing en eventuele verdere sancties opleveren.

Handelingen die nimmer toegestaan zijn:
– Morthau
– Elke aanval met een pareerstang
– Verwurgingen met afklemming van de bloedbaan
– Breektechnieken

Het raken van deze trefvlakken of het uitvoeren van deze handelingen levert ten minste een waarschuwing op, en ten meeste ogenblikkelijke diskwalificatie van deelname aan het toernooi.